Nyttig Info

Listen er alfabetisk

A

Altibox

Ved overtakelse av dekoder fra tidligere eier, se info fra Altibox her:

Når man flytter 

Har du behov for å få spesifisert internettkostnad og bekreftelse på dette, ta kontakt med Viken Fiber/ Altibox direkte for info om ditt kundeforhold. 

 

Avtrekksvifte (rengjøring av filter)

Er du klar over at filter til kjøkkenviften må rengjøres 1 gange pr måned?

 

Filter og filterduk rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel. Filter kan også vaskes i oppvaskmaskin. Jevnlig renhold påvirker levetid til vifte og er et viktig brannforebyggende tiltak.

 

For instuksjoner se her. Samme teksten finnes også under "Kjøkkenvifte".

 


 

B

Balkonger

Balkonger tilhører sameiet der hver enkelt seksjon har eksklusiv bruksrett til sin respektive balkong.

Husk derfor at foruten vanlige utemøbler/sittegrupper og gassgrill ikke skal oppbevares andre ting på balkonger og terrasser.

Dette vil si at man ikke skal ha fryser, kjøleskap, pappesker, tomflasker og søppel osv på balkongen. Generelt skal det være pent og ryddig. Ta hensyn til dine naboer og følg disse enkle retningslinjer for balkongene og terrassene våre til glede for alle. 

Generelt er det også viktig at en hver form for monteringer eller oppbevaring av gjenstander på terasser/balkonger, forutsettes at gjenstanden(e) er forsvarlig festet. Det gjelder f.eks blomsterpotter/-kasser eller andre gjenstander. Det er ikke tillatt å henge opp noe som henger på utsiden av rekkverket.

Styret presiserer at det er god skikk og bruk å spørre naboen før en foretar endringer, og minner om husordensreglene,  der det fremkommer at alle fasadeendringer skal søkes styret for godkjenning.

 

Belysning

På balkonger, markterrasser og svalganger er det kun tillatt med "Julebelysning" i perioden fra 15 november til 20 januar. I andre perioder av året er det tilatt med dekorbelysning som lykter og lyslenke, for eksempel solcellebelysning sommerstid. Det er kun tillatt med ensfarget hvit belysning. Belysningen skal være konstant, ikke pulserende.

 

Bomiljøkontakt

Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Avarn. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Avarn tilkalles. Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, de er der for din skyld.

Ring bomiljøvekteren på telefon 815 00 820 og oppgi kundenummer 71389. Da vil en vekter rykke ut og se til den aktuelle sitasjonen. Dette kan være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrisning av eiendommen. Så ikke nøl med å ta kontakt. 

 

Brannsikkerhet 

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten, er det ikke tillatt å oppbevare ting (med unntak av dørmatte) i ganger og på svalganger i Lørenvangen Eierseksjonssameie. Dette er fordi alle disse områdene er å regne som rømningsveier. Etter gjentatte advarsler vil alle ting som blir ureglementert oppbevart i disse områdene, fjernet av vaktmester, og satt på lager i 6 uker. Dersom ikke beboer melder seg til styret innen den tid, for å få tilbake disse tingene, vil de bli kastet.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette IKKE er et vedtak fra Styret i Lørenvangen Eierseksjonssameie., men en del av norsk regelverk (Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - spes §2-3).

 

Brannvern

Styret har inngått en avtale med Norsk Brannvern, som en gang i året vil besøke alle enhetene å se til at både røykvarslere og brannslanger fungerer som de skal. 

De vil også kunne svare på generelle spørsmål rundt brannvern i hjemmet.  

Ved brannalarm

 • Sørg for at alle i boenheten blir varslet
 • Lukk dører og vinduer
 • Gå raskt ut av bygningen
 • Bruk ikke heis
 • Ved brann
 • Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!"
 • Trykk inn manuell brannmelder
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
 • Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, 
b ruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til 
kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

 

Redde, varsle, slokke

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen men "Redde, varsle, slokke" er en nyttig huskeregel:

1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.

2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110

3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller 
andre for unødig fare.

Nødnummer til brannvesenet: 110


C


D

 


E

Ettermarked

Hvis du skulle oppdage feil og mangler med leiligheten, så må dette meldes direkte til Ettermarkedsavdelingen til Selvaagbygg. Benytt e-post adressen Reklamasjoner.selvaagbygg@betonmast.no

Ved akutte situasjoner ring tlf 23 13 70 00 eller kontakt Løren Driftssentral på tlf 976 97 976. 

NB: Les FDV dokumentasjon som dere finner under dokumeter, "Beboerinformasjon", først om det er noe du lurer på.  

 


 

F

FDV

FDV´en som vi fikk utlevert ved innflyttning, finner dere under dokumeter, "Beboerinformasjon". Her finnes informasjon om det meste av alt som er levert til leilighetene. 

 

Forretningsfører og forsikringer

Sameiets forretningsfører er Sebra Forvaltning. Forretningsfører bistår sameiet med oppgaver knyttet til eierskifter, økonomi/regnskapsoppfølging og utstedelse- og innkreving av fakturaer for felleskostnader.

Kjøper eller selger du en seksjon i sameiet er det viktig å sørge for at forretningsfører får rask beskjed mht eieroversikt ,beboerlister  og felleskostnader. Snakk med megler eller kontakt forretningsfører for mer informasjon om eierskifter.

For spørsmål om faktura eller felleskostander, ta kontakt med Sebra Forvalting. Ta kontakt med sentralbordet på telefon: 23 89 10 20 eller på epost: faktura@sebraforvaltning.no

Les mer om Sebra Forvaltning på deres hjemmeside: Sebraforvaltning.no

Sameiets kontaktperson i Sebra Forvalting er Inger-Lise Haagensen (epost: ILH@sebraforvaltning.no, telefon: 982 56 100)

Bygningen er fullverdiforsikret i Protector Forsikring, under forsikringsnr. 3371090-1.1. Kontaktpunkt ved skade 24 13 18 88, skade@protectorforsikring.no. Har dere mistanke om skadedyr? Ta kontakt med Norsk Hussopp Forsikring på 22 28 31 50 eller skade@hussoppen.no

Det er styret som melder inn saker, ikke seksjonseiere. Dette er for å kunne ha kontroll over sakene.

Styret oppfordrer alle beboerne til å ordne seg med egen innboforsikring, slik at egne verdier blir forsikret. Ved f.eks brann, er det kun innboforsikring, som dekker boutgifter på et annet sted, og ikke bygningsforsikringen. Dette gjelder alle skader, som medfører at leiligheten blir ubeboelig etter en brann, vann eller tyveriskade.

 


 

G

Garasjesaker

Er det saker som gjelder parkering i garasjeanlegget må man ta kontakt med styret i parkeringssameiet på e-post post@lorenvangenparkering.no Er det noe som haster, kan man kontakte styremedlemmer direkte, se nærmere informasjon på http://www.lorenvangenparkering.no/Styret

Garasjeåpner 

Se punktet Portåpner. 

Grilling

Det er tillatt å benytte elektrisk og gassgrill på terrassene.

Gassflasker skal ikke oppbevares inne i leiligheten eller i kjellerbod.

NB ! Kullgrill er ikke tillatt.

Vi viser til husordensreglene: 3 - BALKONGER, MARKTERASSER OG SVALGANGER Punkt 3.4 

 


 

H

Heiser

Sameiets heiser er levert av Otis, som også har vedlikehold av heisene. Alle heiser har direktealarm til døgnbemannet vaktsentral. Så står du fast i heisen trykk på alarmknappen og du vil bli satt over til vaktsentralen.

 


 

I

Innbrudd/tyveri

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. 

Ved tyveri av sykkel kan anmeldelse av tyveri gjøres på nett, anmeldelesskjema finner du her. Ved innbrudd i bod, leilighet eller bil derimot, må anmeldlese leveres ved personlig oppmøte på polititasjonen. Dette gjelder også dersom du skulle ha en beskrivelse av eventuell gjerningsmann, samt om du er utenlandsk stasborger. Reglene for hvilken type anmeldlese du må levere finner du her

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til styret. Det samme gjelder dersom du har hatt innbrudd i postkassen din. Gjenstander som er stjålet fra egen bod dekkes av egen innboforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Husk også alltid å låse boddør og inngangsdøren til boden når du har vært her. Husk at det alltid skal være lås på boden, selv når den ikke er i bruk. Benytt ikke garasjedøren unødvendig. Dersom du oppdager at ukjent står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ned, stopp ved port slik at denne lukker seg slik at ukjent/uvedkommende bil/person ikke slippes inn.

Vi oppfordrer for øvrig alle sameiere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i Sameiets fellesområder; ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen, vær oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn, og hør med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.


J


K

Kjøkken og kjøkkenhette 

Seksjonseiere kan installere kjøkkenhette som har grunnventilasjon m/forsering.

Dvs en kjøkkenhette uten viftemotor. Derfor kalles det kjøkkenhette og ikke vifte.

 

 

Røroshette har flere fine produkter og hjelper dere også med å velge rett produkt.

 

Er du klar over at filter til kjøkkenhetta må rengjøres 1 gange pr måned?

Filter og filterduk rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel. Filter kan også vaskes i oppvaskmaskin. Jevnlig renhold påvirker levetid til vifte og er et viktig brannforebyggende tiltak.

For instuksjoner se her.

 

Komprimatorbil

På Løren kommer kompramatorbilen på sporadiske besøk. Her kan du kaste alt du har av avfall med untak av spesiall avfall (td. batterier, eksplosiver, maling, løsemidler, gassflasker osv). 

Informasjon om når bilen er i Lørenvangen Eierseksjonssamei, vil bli lagt ut i egne informasjonsposter på hjemmesiden og det vil bli sendt ut nyhetsbrev til abonnentene i forkant av besøket. 

 


 

L

Løren minigjenbruksstasjon

Løren har sin egen minigjenbruksstasjon lokalisert på baksiden av Løren Torg. Her kan  privatpersoner kan levere gratis inntil 0,5 m3 som du kan bære med deg av følgende:

  * Klær og tekstiler  * Små gjenstander til ombruk  * Metall * Trevirke, maks 1 meter i lengde * Keramikk og porselen  * Papir, papp og kartong  

 * Glass- og metallemballasje * Batterier, lysstoffrør og lyspære  * Farlig avfall  * Små elektriske apparater  * Plastprodukter  * Isopor  * Brennbart

 Mer informasjon om minigjenbruksstasjonen og dens åpningstider finner du her

 

Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.

Alle husstander som ligger i Velforeningens område er pliktige medlemmer. Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen. De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.

Hjemmeside til Løren velforening: www.lørenvel.no

 


 

M

Markiser og screens

Husordensreglenes §3.6 sier: "Det er ikke tillatt å endre på balkongenes utseende, herunder rekkverk. Avskjerming for øvrig mot vind og sol kan kun skje etter styrets samtykke."

Vi har forhandlet frem gode priser. Ta direkte kontakt for oppdatert pristilbud

Trendline er en kraftig tuv godkjent markise, som leveres med alle metalldeler pulverlakkert i grå lakk.

 

 • Svingline terrassemarkise mål inntil 500-200 (3 roms leilighet) med sveiv
 • Svingline terrassemarkise mål inntil 650-200 (4 roms leilighet) med sveiv
 • Tilegg motor med fjernkontroll- ledning med stikkontakt 10 m
 • Balkongtrekk høyde 90 cm- pr. løpemeter inkl. maljer og strips .
 • Er det behov for andre mål, vil du få de samme rabattene som priseksemplene.

*  Leveringstid ca 3 uker

Fargen på duken er valgt i samråd med arkitekten, og det skal kun være denne fargen som brukes i sameiet. Duk farge 407-926 (dette er en fin grå farge)

Mer informasjon om Scandic finnere dere på www.scandic.no

Bestilling

De som ønsker terrassemarkise – og/eller balkongtrekk tar kontakt med Scandic Markiser AS, for å avtale befaring/kontroll oppmåling hos den enkelte. Ring 900 90 100 eller post@scandic.no.

Styret åpner for alternativ leverandører som kan benyttes hvis seksjonseier ikke vil bruke Scandic.

Spesifikasjoner og farge skal være lik Scandic sitt oppsett (se tekst over).

 


 

N

Nøkkelsystemet

Merk! Nøkler inn til selve leilighetene er ikke systemnøkler, dvs. du kan du lage så mange kopier du bare vil hos hvilken som helst forhandler som sliper nøkler. 

Vårt nøkkelsystem (SmartAir) er et avansert system hvor nøkkelbrikken til ytterdøren og dører inn til boder, garasjen etc. er kodet spesielt for den enkelte seksjonsenhet. Det er mulig å bestille ekstra nøkler eller ny nøkkel ved tap. Hver seksjon har fått utlevert 3 nøkkelbrikker. 

Ved tap av nøkkelbrikker eller bestilling av flere nøkkelbrikker, gjøres dette ved å sende nøkkelskjema til styret@lorenvangen.com. Se bestillingskjema under fanen "Dokumenter/Nyttig informasjon".

 


O


P

Portåpnere

Styrer i garasjesameiet (e-post post@lorenvangenparkering.no ) vil være behjelpelige med salg av portåpner til garasjen. Hver enkelt portåpner har et nummer og har en unik kode. Det er viktig at det meldes fra om den mistes eller blir stjålet. Den kan da slettes fra systemet, slik at den ikke kan benyttes til å komme inn i garasjen av uvedkommende. 

Pris for ekstra eller ny portåpner: 1.250 kr pr. stk (ink. fakturagebyr og selve portåpneren). 

 

Postkasseskilt

Postkasseskiltet skal være oppe senest innen 14 dager etter innflytting, hvis ikke kan styret bestille skilt og fakturer den enkelte med en tilleggsavgift. Det er ikke tillatt med merking av postkasser med annen merkinger. 

Navneskilt på ringetablå og postkasser skal være av en ensartet av den type. Postens hvite, firkantede postkasseskilt er også godkjent til å bruke. Ved utleie eller salg må dette ordnes innen 14 dager. Etter ett varsel vil styret besørge bestilling og montering av det på seksjonseiers regning. Det vises til utlevert FDV på minnepinne som opplyser om alternativ leverandør. 

Trenger du å merke postkassen din med: «REKLAME UØNSKET»  har styret dette skiltet.

 

De originale postkasseskiltene/navneskilt bestilles av den enkelte beboer/eier fra: 

Firma: Servicegruppen AS Postboks 15 2025 FJERDINGBY

Tlf: 64 80 26 48

E-post: salg@servicegruppen.no / skilt@servicegruppen.no

Webadresse: www.servicegruppen.no

Skilttype: Norgeskassa MEGA

Postens hvite, firkantede postkasseskilt er også godkjent til å brukes.

 


 

Radiator vedlikehold

Radiatorene i en leilighet bør luftet og tørkes støv av minst 1 gang i året. Gjerne ved "oppstart av radiatorsesongen" (september/oktober/november). Dette gjør at både du og dine naboer får maksimal effekt ut av radiatoren, med så lite støy som mulig. 

Støvtørking av radiatoren: 

Risten på toppen av radiatoren kan lett tas av ved å dra denne rett opp, slik. Bruk en støvklut eller støvsuger til å fjerne alt støv både nedi og rundt radiatoren. Når du er ferdig med å tørke støv, trykker du enkelt risten tilbake på plass. 

Lufting av radiatoren: 

For å lufte radiatoren, trenger du en radiatornøkkel. Denne får man kjøpt hos både Clas OhlsonBiltema osv.  Du vil også trenge en liten beholder eller klut, da det vil komme ut en liten mengde vann fra radiatoren mot slutten av prosessen. 

Luftninge fungerer best dersom radiatoren er stengt av, så skru radiatoren ned på * før du begynner. 

Slik gjør du det: 

 1. Sett nøkkelen i radiatorventilen (som ser slik ut), og vri forsiktig til du hører en suselyd. 
 2. La luften slippe ut og fortsett til det kommer vann ut av radiatoren. 
 3. Steng så igjen ventilen ved å vri forsiktig motsatt vei av hva du gjorde da du åpnet den. 
 4. Gjenta gjerne prosessen et par dager senere, for å sikre maksimalt resultat. 

 

Radonmåling

Det ble utført hurtigmåling i 1. etg. og kjeller i januar 2018. Fra rapporten siteres: "Det er ikke målt høye verdier i de to målepunktene i denne perioden. Dette gir en god pekepinn på at det ikke er store radonproblemer i sameiet. Dette kan verifiseres med langtidsmålinger i leilighetene i 1. etg." Kontakt gjerne styret for innsyn i hele rapporten. 

Registrering av beboere

 
Styret viser til vedtektenes § 5 og minner om at seksjonseiere er ved utleie forpliktet til å informere styret om hvem som er leietaker. Seksjonseier forplikter seg til å gjøre all informasjon fra styret kjent og er forstått overfor sine leietakere, umiddelbart etter at informasjonen er gitt. Videre er det krav om at seksjonseier skal sørge for at leietaker forholder seg til husordensreglene.
 
Vi oppfordrer alle til å vurdere potensielle leietakere ut i fra at vi skal ha et hyggelig naboforhold. Sjekk referanser fra tidligere utleiere mht. betalingsdyktighet og ikke minst erfaringer mht. bråk og ubehag for naboer. Meglerhuset Selvaag og andre utleiemeglere kan bistå dersom dere er usikre på hvordan dere går frem.

Seksjonseier må også melde om ny eier ved et eventuelt salg, og informasjonen skal gis til forvalter og styret. 

Reklamasjon

Se tekst under "Ettermarked" på nyttig info.

 

Ringetablå

 • Seksjonseier må også melde om ny eier ved et eventuelt salg. Informasjonen skal gis til forvalter og styret.
 • Vi oppfordrer alle, seksjonseiere og leietakere til a melde fra om navn skal endres pa ringetablaet med a sende mail til styret@lorenvangen.com 

 

Salg av seksjon

Vi gjør oppmerksom på at fjernvarme blir fakturert à konto sammen med felleskostnadene. Fjernvarme avregnes 1 gang pr år., senest i løpet av 2 kvartal påfølgende år.

Avregningen for perioden avregnes eier av seksjonen på det tidspunkt avregningen sendes ut.  Har det vært salg i løpet av perioden det avregnes for, må dette tas hensyn til ved oppgjør/eierskifte, og gjøres opp direkte mellom kjøper og selger. Eierskifteskjema fra Techem må fylles ut og oversendes Techem.

 

Søppel

Det er opp til den enkelte beboer å kvitte seg med eventuelt avfall dere måtte ha pga. flytting, rydding eller andre aktiviteter som skaper søppel. I søppelrommet skal det bare kastetes restavfall og papp og papir fra husoldningen.

Dersom søppel og annet avfall blir hennsatt i trappeoppganger, fellesarealet, i bakgården ol. har merking som kan spore dette tilbake til en seksjonseier, vil seksjonseier blir fakturert for fjerning av dette! Dersom vi ikke finner ut hvem som eier dette, vil dette gå av sameiets fellespot og vi antar at alle er enig om at vi har bedre ting å bruker penger på. 

Avfall kan leveres på avfallstasjoner i Oslo, de nærmeste er Haraldrud eller Grefsen. For veibeskrivelser og mer informasjon leveringsteder og betingelser besøk: Renovasjonsetaten


T


U

Utelamper

I forhold til å kunne holde en standarisert og pen fasade, har styret i Lørenvangen i samarbeid med Tallberg Elektro AS fått satt opp et tilbud på montering av utelamper. Montørene vil med dette montere lampene slik at de etasjevis er på lik høyde og plassering som de andre lampene. 

For bestilling av utelamper og montering, ta kontakt med: 

Tallberg Elektro AS

Besøksadresse: Gunnar Schjelderups vei 9, 0485 Oslo

Tlf: 22 79 66 40 dir.:23036676 m:+4792023194

Utelampe/Vegglampe

Styret har også fått forespørsel om vegglamper på terrassene. Vi har tatt dette opp med arkitekten og for å få et mest mulig helhetlig utrykk blir det en type lampe som skal brukes. Det er Paris vegg, størrelse 28×14 i galvanisert stål. Samme lampetype som er benyttet på svalgangside.

Kontaktinformasjon

Styret har kjøpt inn et parti av disse vegglampene. De kan kjøpes for kr. 700,-/stk. ink. mva. Ta kontakt med Styret dersom du ønsker å kjøpe vegglamper.

 

Vegglampen plassert sentrisk på veggflate, og underkant vegglampe plasseres 1900mm o. gulv. Vegglampen skal monteres i henhold til skissen under.

           

NB: Denne lampen vil være standarden i Lørenvangen Eierseksjonssameie fra og med nå!

 

Utleie av bolig

I §5 i vedtektene for Lørnevangen Eierseksjonssameie heter det: "Erverv av seksjon og leietaker av bruksenhet må meldes til sameiets styre og forretningsfører for registering. Dette gjelder for alle næringsseksjoner (herunder garasjeplasser) og boligseksjoner. Seksjonseier er ved utleie forpliktet til å pålegge leietaker å følge ordensregler fastsatt iht. § 2. Videre skal utleier sørge for at §§ 14 og 15 gjøres gjeldende ovenfor leietaker" .

Av informasjon om nye beboere trenger vi minimum navn, telefon og/eller e-post til en av leietakerne.  Ny informasjon skal meldes både til styret og forretningsfører!

Les mer om utleie av bolig her

 


V

Vaktmestertjenesten

Sameiet har vaktmesteravtale med Bygårdsservice. Alle oppdrag til vaktmester går via styret, pga kostnadsgodkjenning. Feil og mangler kan derfor meldes til: styret@lorenvangen.com Det gjøres spesielt oppmerksom på at all kontakt med vaktmester i hovedsak skal gå gjennom styret - unntak er dersom det er alvorlig fare for skade på bygninger eller større feil på tekniske installasjoner som må utbedres umiddelbart.

Vakttelefon utenfor vanlig kontortid: 905 20 631 - brukes kun dersom det er fare for alvorlig skade på bygninger, eller større feil på tekniske installasjoner som må utbedres umiddelbart.

Det meste av informasjon finner du på sameiets hjemmeside under "nyttig informasjon". Ved alvorlige hendelser vedr bygningmassen som haster kontakt vaktmester på vakttelefon.